התקנת מערכות כיבוי אש וביצוע פרויקטים

הסינרגיה בין מחלקות החברה באה לידי ביטוי מיטבי כאשר מחלקת הפרויקטים מוציאה לפועל את התכנון המתוחכם של מחלקת התכנון. אנו מתקינים מערכות מתקדמות של בטיחות אש בפרויקטים המורכבים והגדולים בארץ, לרבות מערכות כיבוי אש אוטומטיות המבוססות על מים (מתזים, משאבות ומאגרים), קצף (מחוללים ותותחים), אבקה וגז. הצוות שלנו מנוסה גם בהתקנת מז"חים, מערכות גילוי עשן ואש, מערכות שליטה בעשן ושחרור עשן וציוד כיבוי אש ידני.