תחנת כוח פוטו-וולטאית חלוציות

  • מיקום:
    אוהד
  • תיאור פרויקט:

    אלקטרה פז אחראית להתקנת מערכת בטיחות אש הכוללת מתזים ומערכות הצפה בכל רחבי תחנת הכוח הפוטו-וולטאית, ומספקת ומתקינה חדר משאבה, מאגר מים ועמדות כיבוי אש פנימיות. האתר הנרחב צפוי לספק 55 מגה ואט חשמל מאנרגיה סולארית.