תחנת הכוח דוראד, אשקלון

  • תיאור פרויקט:

    אלקטרה פז תכננה והתקינה מגוון מערכות כיבוי אש במתחם תחנת הכוח, ביניהן מגוון מערכות כיבוי אש במים כגון מתזים ומערכות הצפה, וכן מערכות כיבוי אש בקצף כגון מחוללים, משפכים ותותחים.