מתקן התפלה IVM

  • מיקום:
    אשדוד
  • תיאור פרויקט:

    אלקטרה פז תכננה והתקינה את מערכות כיבוי האש במתקן ההתפלה באזור התעשייה הצפוני באשדוד, המספק 100 מיליון מ"ק מים מותפלים בשנה. פעילויות החברה באתר כללו אספקה והתקנה של מערך המשאבות לכיבוי אש, מערכות כיבוי אש במים כגון מתזים, עמדות כיבוי פנימיות והידרנטים לכיבוי אש הכוללים מתקני שבירה. כחלק מעבודות ההתקנה של מערכות הכיבוי באתר, הונחה צנרת תת-קרקעית באורך 10 ק"מ, בעבודה שכללה ריתוכים, בדיקות לחץ והכנת יציאות למערכות הכיבוי השונות.