אלסטום אשלים - מגרש ב'

  • תיאור פרויקט:

    אלקטרה פז אחראית על כל התכנון וההתקנה של מערכות גילוי וכיבוי האש בתחנת הכוח הסולארית. המפעל משתמש בלוחות סולאריים כדי לנתב את אור השמש לדוד הממוקם במגדל במרכז האתר. הצוותים שלנו התקינו את מערכת גילוי האש הכוללת גלאי אש, עשן, גז וחום. מערכת כיבוי האש כוללת מערכות גז FM-200, מתזים, מערכות הצפה, עמדות כיבוי אש, צנרת חיצונית, משאבות ומערכת קצף.